Mario Lopez Reaches Out To Dustin Diamond After Cancer DiagnosisDustin Diamond and Mario Lopez