Soap Veteran Ashley Jones Celebrates Her BirthdayAshley Jones