B&B Spoilers Recap For July 4: Sheila Panics She Killed Finn…AgainB&B spoilers recap for July 4, 2022