No Way Out: Has Julian Been Written Into a Corner on General Hospital?Julian General Hospital