Days of our Lives Recap: Maggie Horton Kiriakis Returns Home To SalemDays of our Lives recap for Wednesday, October 6, 2021