Happy Birthday to General Hospital Star Nancy Lee Grahn!General Hospital, Nancy Lee Grahn